AKTUALITY

Vzdělávání ve společnosti

20. 3. 2024

Naše společnost realizuje v rámci operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) projekt s názvem „Vzdělávání ve společnosti Třinecký inženýring, a.s.“.

Cílem projektu je profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti za účelem rozvoje jejich znalostí, dovedností a kompetencí.

Doba realizace projektu: 2 roky (III/2024 – II/2026)

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0003468.