Veřejnoprávní projednání stavby

Zajišťujeme veškerou komunikaci s úřady a dotčenými orgány státní správy, s cílem vyřízení všech nezbytných povolení pro stavební záměr.

  • Projednání dokumentace pro příslušný stupeň řízení s dotčenými orgány
  • Obstarání veškerých nezbytných stanovisek a vyjádření pro povolení stavebního záměru        
  • Posouzení úplnosti dokumentů k žádostem o vydání příslušných povolení
  • Podání žádosti o vydání příslušných povolení stavebního úřadu
  • Sepsání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující příslušné povolení
  • Zajištění stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby              
  • Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, případně rozhodnutí o zkušebním provozu