Technický dozor

Vykonáváme činnost technického dozoru na stavbě, každodenní kontrola našich specialistů eliminuje případné chyby během realizace.

  • Seznámení se s dokumentací pro provedení stavby
  • Ověření kvality provedení prací na stavbě
  • Kontrola dodržovaní technických norem
  • Kontrola prostavěnosti rozpočtu a změnové řízení
  • Odsouhlasování a provádění zápisů ve stavebním deníku
  • Sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek
  • Kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby