O společnosti

Společnost Třinecký inženýring, a.s. byla založena roku 1996 pod názvem Třinecké železárny inženýring, a.s. Vznikla vyčleněním investičních a inženýrských služeb z TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. V roce 2000 došlo k prodeji společnosti a současně ke změně názvu společnosti na současný název.

Základním posláním společnosti bylo a zůstalo poskytování technicko-inženýrských služeb investičního charakteru především společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a skupině TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL, ale také všem dalším organizacím, které chtějí mít své investice provedeny s profesionálním přístupem a ve vysoké kvalitě. Za dobu svého působení již společnost dokončila nemálo staveb i v oblasti občanské vybavenosti jako jsou stavby pro sportovní a rekreační účely, zdravotnická zařízení, městské úřady, školy apod.

Společnost nabízí inženýrskou a kompletační činnost, realizaci bytových, občanských, inženýrských a průmyslových staveb, soustavně se věnuje problematice ekologických staveb. Společnost nabízí kompletní servis v oblasti realizace staveb, včetně vyřízení potřebných dokumentů a rozhodnutí.

Společnost disponuje autorizovanými inženýry v oborech: pozemní stavby, technologická zařízení staveb a vodohospodářské stavby. Náš zkušený tým více než 25 odborníků je připraven flexibilně reagovat na rychlý vývoj technologií i požadavky zákazníků a trhu, a pomoci při řešení jakýchkoliv záležitostí v rámci přípravy a následné realizace stavby.