REFERENCE

Energeticky úsporná opatření při procesu výroby podkladnic

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 12/2021 - 09/2023
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Předmětem činnosti byl výkon generálního dodavatele stavby „na klíč“, jednalo se o zhotovení nové frézovací linky pro výrobu žebrových podkladnic železničního svršku, která se skládá z následujících hlavních komponent – dělící úsek, úsek rovnacích a razících lisů, úsek frézování a vrtání, úsek paletizace. V rámci akce byly dále upraveny základy ve stávající hale a zhotoveny nové přívody a rozvod el. energie a médií v hale.

Nová linka, která v automatickém cyklu zpracovává 11m dlouhé vyválcované pásnice do podoby hotových výrobků – žebrových podkladnic, nahradila stávající 2 frézovací linky, přičemž hlavním účelem bylo snížení spotřeby zejména el. energie při zachování stávající výrobní kapacity, dosažení vyšších kvalitativních parametrů vyráběných podkladnic, ale také snížení pracnosti při jejich výrobě.

Projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

 

Galerie


VŠECHNY REFERENCE