REFERENCE

Golf Ropice - nové devítijamkové hřiště

Objednatel: Beskydská golfová, a.s.
Termín realizace: 12/2020 - 07/2022
Místo realizace: areál Ropice Golf Resort

Předmětem bylo provádění stavebně technického dozoru na akci Golf Ropice – Nové devítijamkové hřiště. Jednalo se o práce spojené s kompletní výstavbou nového hřiště včetně doplňujících objektů. Jednalo se hlavně o hlavní terénní úpravy, modelace hřiště, včetně vytvoření nových odpališť, jamkovišť, bankrů (pískových překážek) a fairway. Součásti byly také nové rozvody závlahy pro dané jamky, včetně posílení stávajících čerpacích stanic a nových rozvodů drenážního potrubí.

Součástí celé stavby byla také výstavba nové vodní plochy o ploše 2 500 m2 (tůně), altánu rozměrů 8x5 m a dvou přístřešků rozměrů 3x3 m, nové přechodové dřevěné lávky přes vodu na betonových základech v délce 15 m a komunikačních golfových cestiček.

Galerie


VŠECHNY REFERENCE