REFERENCE

Jeřáb č.1 – IV. sklad

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 05/2023 - 06/2023
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Inženýrská a koordinační činnost (včetně technického dozoru) při výrobě a montáži magnetového jeřábu č.1 - 7t x 28,5m. Jeřáb se nachází na výpravně IV. skladu sochorů a je využíván k nakládce a vykládce sochorů popř. bloků a bram ze skladu na vagóny, nebo nákladní automobily (TIR). Nejdříve se provedla montáž mostu nového jeřábu v odstavným úseku jeřábové dráhy, následovala montáž kočky včetně traverzy a kabiny, montáž elektro a jeho zprovoznění. Závěrem akce je demontáž starého jeřábu.

Galerie


VŠECHNY REFERENCE