REFERENCE

Modernizace koksárenské baterie č.11

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 10/2014 - 06/2017
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Výstavba začala prováděním demontáže a demolice stávající koksárenské baterie a dalších objektů. Nad starou baterii byla vybudována ochranná krycí konstrukce hangáru, ve které po revizi základu baterie byla zahájena žáruvzdorná vyzdívka z dinasových a šamotových tvarovek. Souběžně s vyzdívkami probíhalo vystrojovaní baterie technologickým zařízením a zároveň prováděním dalších profesí.

Po dokončení vyzdívek a vystrojení baterie (o 72 koksovacích komorách) technologickým zařízením se začalo s vytápěním a vysoušením. Po dosažení předepsaných teplot se odstranila ochranná konstrukce hangáru a dokončila se vyzdívka stropu baterie. Na stropě baterie bylo instalováno kolejiště, vlastní nový stropní vůz, technologické vybavení baterie, potrubní rozvody vody, plynu, páry, vzduchu. Souběžně na kolejišti probíhaly montáže obsluhovacích strojů: vytlačno-pěchovacího stroje, vodícího vozu, lokomotivy a hasicího vozu.

Poskytnuta byla inženýrská a koordinační činnost vč. technického dozoru.

 

Galerie


VŠECHNY REFERENCE