REFERENCE

Náhrada zemního plynu koksárenským na provoze VO

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 03/2023 - 03/2024
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

V rámci této investiční akce byl řešen nový přívod a rozvod koksárenského plynu a pomocných médií jako pára a dusík k technologickým zařízením umístěných v hale ocelárny KKO a kontinuálního odlévání ZPO1 a ZPO2. Zároveň byla řešena i úprava stávajících topných systémů technologických zařízení provozovaných na zemní plyn, tak aby umožnily ohřev příslušných technologií jak na zemní tak i koksárenský plyn. Účelem akce bylo snížení provozních nákladů, a to nahrazením nakupovaného zemního plynu koksárenským, který si huť vyrábí sama.

Předmětem činnosti bylo poskytnutí Inženýrské a koordinační činnosti, včetně technického dozoru.

 

 

Galerie


VŠECHNY REFERENCE