REFERENCE

Nová loupací linka

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 11/2019 - 05/2023
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Účelem stavby bylo navýšení výrobní kapacity loupaných a leštěných tyčí o 90 kt/rok. Výstupním produktem loupací linky jsou tyče z uhlíkové oceli s průměrem od 30 do 80 mm. Průchod tyčí linkou je po rozbalení surového materiálu až po uložení tyčí do balíku ve tvaru šestihranu a jeho svázání (případně i včetně konzervace a zabalení do papíru a fólie) plně automatizován. Výstavba linky proběhla ve 2 etapách:

V I. etapě proběhla příprava staveniště spočívající v demolici stávajících nevyužívaných objektů a v přeložkách inženýrských sítí.

Ve II. etapě s ročním přerušením prací z důvodu pandemie byla postavena nová jednolodní hala se 2 mostovými jeřáby a s přístavbou objektu technického zabezpečení, technologické základy linky a skladu. Od dubna 2022 do března 2023 proběhla montáž a oživení technologického zařízení loupací linky.  Poskytnuta byla inženýrská a koordinační činnost vč. technického dozoru.

Galerie


VŠECHNY REFERENCE