REFERENCE

Odprášení BZS VP 4-6

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 03/2022 - 03/2024
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Účelem stavby bylo pořízení odprašovací zařízení ke snížení úniku TZL při přesypů vsázky ze skipových vozíků do násypky bezzvonových sazeben VP4 a VP6. V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, společnost zabezpečovala inženýrskou a koordinační činnost včetně výkonu odborného technického dozoru autorizovanou osobou dle zákona 360/1992 Sb.

 

Galerie


VŠECHNY REFERENCE