REFERENCE

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 06/2018 - 10/2020
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Výkon generálního dodavatele portálového naběrače aglomerační směsi. Zařízení je nově vybaveno odprašovacími jednotkami na přesypech a také zkrápěním na korečkovém výložníku. Součástí je také systém zpětného zakládání materiálu na homogenizační hromadu. 

Hlavním účelem stavby bylo snížení znečistění ovzduší zbytkovými úlety tuhých znečišťujících látek. Projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Naběrač váží 1050t, je vysoký 35m, pohybuje se po kolejích o rozpětí 58m a je schopen odebírat materiál až 1200t/h.

 

 

Galerie


VŠECHNY REFERENCE