REFERENCE

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 12/2018 - 09/2021
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Předmětem stavby byla výroba, montáž a uvedení do provozu portálového naběrače aglomerační směsi. Tento nový stroj je z důvodu snížení prašnosti vybaven odprašovacími jednotkami na přesypech a také zkrápěním na korečkovém výložníku. Součástí je také systém zpětného zakládání materiálu na homogenizační hromadu.

Hlavním účelem stavby bylo snížení znečistění ovzduší zbytkovými úlety tuhých znečišťujících látek. Projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Naběrač váží 1128t, a je schopen odebírat materiál až 1200t/h.

Poskytnuta byla inženýrská a koordinační činnost vč. technického dozoru.

 

Galerie


VŠECHNY REFERENCE