REFERENCE

Oprava otočného licího stojanu ZPO2

Objednatel: MAKS-D, s.r.o.
Termín realizace: 03/2024
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Vlastní akce se týkala opravy otočného licího stojanu zařízení pro plynulé odlévání oceli č.2. Jedno z hlavních ložisek vykazovalo vysoký stupeň opotřebení a tím snížilo spolehlivost tohoto zařízení, které je klíčové pro správnou funkci celého agregátu. Oprava spočívala v demontáži stojanu tak, aby bylo možné vyměnit opotřebené ložisko za nové, jeho opětovné sestavení a seřízení. Akce probíhala nepřetržitě v prodloužených ranních a nočních směnách.

Předmětem činnosti bylo poskytnutí technické pomoci, konzultací a poradenství.

 

Galerie


VŠECHNY REFERENCE