REFERENCE

Rekonstrukce a modernizace blokovny

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 02/2016 - 06/2018
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Projekt řešil dva hlavni úseky: úsek blokovny a úsek hydraulických nůžek. Tyto úseky na sebe vzájemně navazují a tvoří jeden technologický celek počínaje přiváděcím valníkem blokové stolice přes samotnou blokovou stolici až po hydraulické nůžky a následující odsunový úsek bloků a bram. Stavba zahrnovala výměnu stávajícího technologického zatížení blokovny za nové. Pro nové zařízení byly zhotoveny nové základy a nově bylo provedeno napojení na stávající rozvody médii i elektrické energie. Rekonstrukci zařízení se kapacita blokovny nezměnila, zůstala na úrovni 600kt/rok.

Poskytována byla technická podpora během přípravy stavby, konzultace projektů, tvorba harmonogramu, vyhodnocování nabídek možných dodavatelů, technický dozor a koordinace individuálních a komplexních zkoušek. Vlastní odstávka z provozu trvala pouze 90 dnů.

 

Galerie


VŠECHNY REFERENCE