REFERENCE

Rekonstrukce filtru LF3 na Aglomeraci č.1

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 04/2023 - 12/2023
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Nové odprašovací zařízení nahradilo stávající filtrační zařízení. Je umístěno ve venkovním prostoru na novém betonovém základu a nové ocelové konstrukci pro umístění ventilátoru a výdechového potrubí s tlumičem hluku. Odprašovací zařízení se skládá z těchto hlavních částí: sací nástavce a odsávací potrubí, látkový filtr s regenerací filtračních komponentů stlačeným vzduchem, odsávací ventilátor a sběrné redlery pro odsun odprašků z pod filtru na pás v budově.

Poskytnuta byla inženýrská a koordinační činnost při přípravě a realizaci stavby, včetně technického dozoru.

 

Galerie


VŠECHNY REFERENCE