REFERENCE

Rekonstrukce VP č.6

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 04/2020 - 03/2022
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Vlastní stavba řešila generální opravu vysoké pece č.6 po 22-letém provozu. V rámci této opravy a modernizace byla provedená výměna kompletní vyzdívky nístěje s uhlíkovými bloky, opravy zdiva šachty pece, výměna žáruvzdorného zdiva v podélném a okružním větrovodu. Dále na peci byly provedeny opravy na sazebně pece, opravy OK pece vč. výměny plynovodů až po prašník. Z okolních prací byla nejvýznamnější kompletní modernizace pasového zavážení koksu s výměnou všech dopravních mostů. Dále byly provedeny opravy na odlévací plošině, opravy na skipovém zavážení a výměně JD a vlastního kbelíkového jeřábu. Součástí prací byly drobné stavební úpravy a modernizace silnoproudu, MaR a ASŘ. 

Poskytována byla technická podpora během přípravy stavby, konzultace projektů, tvorba harmonogramu, vyhodnocování nabídek možných dodavatelů, technický dozor a koordinace individuálních a komplexních zkoušek. Vlastní odstávka vysoké pece z provozu trvala pouze 60 dnů.

Galerie


VŠECHNY REFERENCE