REFERENCE

Sekundární odprášení haly KKO

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 11/2012 - 11/2015
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Třinecký inženýring, a.s. jako generální dodavatel stavby, jejímž účelem bylo snížení úniku TZL do ovzduší z provozu haly KKO, zajišťoval stavbu kompletní nové filtrační stanice o kapacitě více než 2,2 mil. m3/h teplé vzdušniny. Projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V první fázi realizace byly provedeny železobetonové piloty a dvě plošiny o celkové hmotnosti 750t. Na první je uložen filtr, silo a přístup ke schodišťové věži filtru. Na druhé plošině se nacházejí dva ventilátory (každý s jmenovitým výkonem 3,2 MW), komín, potrubí a budova elektro rozvodny. Výroba filtru a dalšího strojního zařízení jako ventilátory, klapy, dopravníky prachu byla v celkovém objemu cca 1000t. Dodávky dalších části tg. zařízení jako potrubí, odsávací zákryty byly v celkovém objemu cca 2 000t. Vlastní filtrační jednotka je tvořena 20 komorovým rukávcovým filtrem. Prach z 6800 rukávců je sklepáván pulsním čistěním pomocí stlačeného vzduchu do zásobníku prachu.

Realizace takto komplikované stavby, jejíž rozpočet byl včetně navazujících prací cca 946 mln Kč, vyžadovalo širokou síť poddodavatelů, kterých bylo více než 100. Většina prací byla prováděna za trvalého provozu, ve ztížených provozních podmínkách. 

 

 

 

 

Galerie


VŠECHNY REFERENCE