REFERENCE

Stacionární vykládací zařízení Innofreight

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 04/2022 - 10/2023
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Stacionární vyklápěcí stanice je technologické zařízení určené k vyklápění speciálních kontejnerů určených k dopravě železné rudy.  Stavební část se skládala ze základů pro nový výklopník, nové rozvodny elektro, zpevněných ploch, kanalizace a odvodnění. Pro přísun a odsun vagónů od výklopníku byly realizovány tři lanové potahovací zařízení. Součástí dodávky technologie Innofreight byl samotný výklopník SUM, násypka se střechou, hydraulická stanice, elektro kontejner, řídící kabina, ocelový vynášecí pás a čistící pás. Návazná technologie se skládá z pásových dopravníků, odprášení, rozvodů médií a manipulační techniky pro potřeby údržby zařízení.

Poskytnuta byla inženýrská a koordinační činnost při přípravě a realizaci stavby, včetně technického dozoru.

Galerie


VŠECHNY REFERENCE