REFERENCE

Výstavba nového ohřívače větru OV62

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 04/2020 - 12/2021
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Výstavba nového ohřívače větru pro vysokou pec VP6, v rámci které byla provedena demolice starého ohřívače OV 62 a úprava základu. Ohřívač větru je tvořen ocelovým pláštěm, vnitřními žáruvzdornými vyzdívkami, mřížovím včetně sloupů mřížoví a potrubními rozvody. Ohřívač pracuje v automatickém režimu a je vřazen do baterie stávajících ohřívačů větru pro VP6.

Poskytnuta byla inženýrská a koordinační činnost vč. technického dozoru.

 

Galerie


VŠECHNY REFERENCE