REFERENCE

Výstavba OV42

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 05/2022 - 12/2023
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Vlastní stavba řešila výstavbu nového ohřívače větru pro vysokou pec č.4. Rozsahem této výstavby byly stavební práce spojené s modernizací základové desky, dodávkou a montáži teplonosné a spalovací šachty, instalace teplonosného zdiva, realizaci ocelových konstrukcí vč. obslužných plošin. Realizace obsahovala dodávku a montáž horkovětrného potrubí vč. šoupátka a instalací všech dalších dílčích potrubních rozvodů. Součásti byla kompletní část elektro, MaR a ASŘ s vazbou na stávající řídicí systém. Celá stavba byla prováděná při plném provozu vysoké pece č.4 a okolní technologie.

Hlavním zahraničním dodavatelem byla firma Paul Wurth, která zajišťovala kompletní dodávku zařízení bez dodávky elektro a řídicího systému.

Poskytována byla technická podpora během přípravy stavby, konzultace projektů, tvorba harmonogramu, vyhodnocování nabídek možných dodavatelů, technický dozor a koordinace individuálních a komplexních zkoušek.

Galerie


VŠECHNY REFERENCE