REFERENCE


Energeticky úsporná opatření při procesu výroby podkladnic

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 12/2021 - 09/2023
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 06/2018 - 10/2020
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Oprava prašníku VP č. 4

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 10/2018 - 12/2019
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Sekundární odprášení haly KKO

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 11/2012 - 11/2015
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.