REFERENCE


Golf Ropice - nové devítijamkové hřiště

Objednatel: Beskydská golfová, a.s.
Termín realizace: 12/2020 - 07/2022
Místo realizace: areál Ropice Golf Resort

Rekonstrukce VP č.6

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 04/2020 - 03/2022
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Výstavba nového ohřívače větru OV62

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 04/2020 - 12/2021
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 12/2018 - 09/2021
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Restaurace pod Starou Zvonicou

Objednatel: ŽPL Group, a.s.
Termín realizace: 05/2019 - 09/2021
Místo realizace: Nižná Boca (SK)

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 06/2018 - 10/2020
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Restaurace Přístav Kostkov

Objednatel: ŽPL Group, a.s.
Termín realizace: 11/2018 - 02/2020
Místo realizace: Návsí

Zušlechťovací linka č.2

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 07/2018 - 12/2019
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Oprava prašníku VP č. 4

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 10/2018 - 12/2019
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.

Rekonstrukce a modernizace blokovny

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Termín realizace: 02/2016 - 06/2018
Místo realizace: areál Třineckých železáren, a.s.